Onze missie

Sloopwerken Van Kessel & Zn. streeft naar permanente verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu door het aanbieden van oplossingen op het gebied van afvalmanagement (demontage- en sloopwerken), waarbij de mens in relatie tot de omgeving centraal staat.

Deze missie is de basis voor het te voeren beleid, waarin Sloopwerken Van Kessel & Zn. streeft naar klanttevredenheid, het voorkomen van persoonlijk letsel en schades tijdens alle bedrijfsactiviteiten en het beperken van de belasting van lucht, water en bodem.

Wilt u meer weten over ons dienstenpakket of heeft u andere sloopgerelateerde vragen?

Schroom niet om contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch of via het contactformulier.