Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Groen heeft de toekomst

Alles wat wij doen is gericht op de toekomst. En onze toekomst is groen! Wij investeren in het beste en meest duurzame materieel en werken tegelijkertijd aan verschillende innovaties om afval om te zetten in grondstof. Zo bouwen we aan een groene toekomst voor deze en volgende generaties. Dat zijn voor ons niet zomaar mooie woorden: wij gedragen ons er ook naar.

Sloopwerken Van Kessel & Zn. probeert een goede balans te vinden tussen de drie elementen (de drie P's):
      •  People: mensen binnen en buiten de onderneming; 
      •  Planet: de gevolgen voor het (leef)milieu; 
      •  Profit: de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten-drie elementen (opbrengst/winst)

We investeren natuurlijk ook in een optimale veiligheid op de werkvloer en werken alleen samen met ketenpartners die aan onze hoge eisen voldoen.

Wilt u meer weten over ons dienstenpakket of heeft u andere sloopgerelateerde vragen?

Schroom niet om contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch of via het contactformulier.