Slopen

Met slopen begint het. Een belangrijke fase, die om een slimme, secure en solide aanpak vraagt. Of het nu om de sloop van een enkele betonvloer of een compleet fabrieksterrein gaat, alle denkbare sloopwerken zijn bij ons in goede handen. En natuurlijk is de kunst van het slopen niet compleet zonder ruime aandacht voor veiligheid en milieu, zowel voor de omgeving als onze werknemers. Onze medewerkers voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, op basis van ervaring, een goede training en scholing. Daarbij vormen mens en machine een gesmeerd geheel, zodat elk project met minimale overlast en maximaal resultaat wordt uitgevoerd.

Wilt u meer weten over ons dienstenpakket of heeft u andere sloopgerelateerde vragen?

Schroom niet om contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch of via het contactformulier.

Totaalsloop houdt in dat wij een object of gebouw in zijn geheel slopen. Of het nu een kantoorgebouw, (een deel van) een ziekenhuis, een winkelcentrum, woningen, een brug of een fabriek betreft, wij doen het graag en goed! En…we zijn actief in alle branches! Het materiaal dat vrijkomt bij de sloop wordt vaak meteen ter plaatse hergebruikt of verwerkt tot nieuwe grondstof. Bijvoorbeeld voor de aanleg van wegen of nieuwbouw.

Eén van de specialismen die Sloopwerken Van Kessel & Zn. ontwikkelde, is - hoe vreemd het wellicht ook klinkt, - het voorkomen van sloopwerk. Bij elk uit te voeren project wordt bekeken of onderdelen voor hergebruik in aanmerking komen. In veel gevallen is het mogelijk dat objecten niet worden gesloopt maar, worden gedemonteerd en worden door­verkocht voor hergebruik. De doorverkochte onderdelen brengt Sloopwerken Van Kessel & Zn. in mindering op de aanneemsom van de opdrachtgever. Om van dit kostenbesparende specialisme optimaal gebruik te maken, is het van belang dat de opdrachtgever Sloopwerken Van Kessel & Zn. reeds in de voorbereidende fase inschakelt.

Steeds vaker worden gebouwen niet afgebroken, maar verbouwd om een tweede leven te krijgen. Wij kunnen het hele gebouw aan zowel de binnen- als de buitenkant strippen. We verwijderen kozijnen, gevels, binnenwerk; wat u maar wilt.

Ook als het gaat om historische panden gaan wij graag de uitdaging aan.

Sloopwerken Van Kessel & Zn. sloopt kleine en grote industriële werken. Een industriële sloop kan varieëren van het verwijderen van asbesthoudende pakkingen tot het compleet slopen van een fabriek.

Veilig werken op industriële sloopwerken staat bij Sloopwerken Van Kessel & Zn. hoog in het vaandel. Gevaarlijke stoffen zoals asbest,  (bijtende en logende) vloeistoffen, oliën, vetten en andere site-gebonden gevaarlijke stoffen ruimen we zorgvuldig op. Leidingen en tanks worden daarna zorgvuldig gereinigd. Dit doen samen met specialisten.

We maken vooraf een gedetailleerde RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Het in kaart brengen van alle projectrisico’s resulteert in het waarborgen van veiligheid van onze medewerkers en de omgeving. Op basis van de Ri&E maken we het projectgebonden sloopplan en kiezen we de meest geschikte sloopmethodieken. Het is niet ongebruikelijk dat we bij Sloopwerken Van Kessel & Zn. nieuwe slooptechnieken ontwikkelen om de klus nog veiliger en sneller geklaard te krijgen.

 

Inmiddels heeft Sloopwerken Van Kessel & Zn. in heel Nederland vele utiliteitsgebouwen gesloopt. Veel van deze gebouwen zijn uit de zorg en onderwijs. Ook voor vastgoedbeheerders en bouwaannemers voert Sloopwerken Van Kessel & Zn. sloopwerken uit. In de utiliteitsbouw heeft Sloopwerken Van Kessel & Zn. met recht ruimschoots ervaring! Toch leren we elke dag weer. Er verandert veel in de toegepaste sloopmethodieken. Daar waar voorheen gebouwen rigoureus gesloopt werden, kiezen opdrachtgevers steeds meer voor renovatie of gedeeltelijke sloop door demontage.

Met een voortdurende noodzaak tot verbetering en vernieuwing, sloopt Sloopwerken Van Kessel & Zn. ziekenhuizen, scholen, verzorgingscentra en onderwijsgebouwen. Hoewel ieder project weer anders is, staat één ding vast: de omgeving mag geen gevaar lopen of hinder ondervinden van de sloopwerkzaamheden!
In de meeste sloopsituaties blijven zorg- of onderwijsinstellingen in bedrijf. Vaak slopen we kleine gebouw(delen) tussen bestaande gebouwen uit of wordt slechts een deel van een gebouw gesloopt. Simpelweg omdat het andere deel nog in gebruik is en vaak pas in een volgende fase aan de beurt komt.

Het voorkomen van overlast doet Sloopwerken Van Kessel & Zn. door maatregelen te nemen bij de bron. Bijvoorbeeld sproeien om stofoverlast te voorkomen en het knippen van beton (i.p.v. hakken) om trilling te voorkomen. Het is hierbij essentieel om voldoende en regelmatig overleg te voeren met de gebruikers. Dit laatste wordt vaak onderschat. Onze ervaring is dat een goede communicatie, resulteert in minder overlast.

Zorg en onderwijsinstellingen zijn drukke locaties. Er zijn veel fietsers, wandelaars en automobilisten. Bij scholen zijn dit vaak jongeren. Sloopwerken Van Kessel & Zn. stemt transportbewegingen van en naar het werkgebied hierop af.