Industriesloop

Sloopwerken Van Kessel & Zn. sloopt kleine en grote industriële werken. Een industriële sloop kan varieëren van het verwijderen van asbesthoudende pakkingen tot het compleet slopen van een fabriek.

Veilig werken op industriële sloopwerken staat bij Sloopwerken Van Kessel & Zn. hoog in het vaandel. Gevaarlijke stoffen zoals asbest,  (bijtende en logende) vloeistoffen, oliën, vetten en andere site-gebonden gevaarlijke stoffen ruimen we zorgvuldig op. Leidingen en tanks worden daarna zorgvuldig gereinigd. Dit doen samen met specialisten.

We maken vooraf een gedetailleerde RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Het in kaart brengen van alle projectrisico’s resulteert in het waarborgen van veiligheid van onze medewerkers en de omgeving. Op basis van de Ri&E maken we het projectgebonden sloopplan en kiezen we de meest geschikte sloopmethodieken. Het is niet ongebruikelijk dat we bij Sloopwerken Van Kessel & Zn. nieuwe slooptechnieken ontwikkelen om de klus nog veiliger en sneller geklaard te krijgen.