Utiliteitsloop

Inmiddels heeft Sloopwerken Van Kessel & Zn. in heel Nederland vele utiliteitsgebouwen gesloopt. Veel van deze gebouwen zijn uit de zorg en onderwijs. Ook voor vastgoedbeheerders en bouwaannemers voert Sloopwerken Van Kessel & Zn. sloopwerken uit. In de utiliteitsbouw heeft Sloopwerken Van Kessel & Zn. met recht ruimschoots ervaring! Toch leren we elke dag weer. Er verandert veel in de toegepaste sloopmethodieken. Daar waar voorheen gebouwen rigoureus gesloopt werden, kiezen opdrachtgevers steeds meer voor renovatie of gedeeltelijke sloop door demontage.

Met een voortdurende noodzaak tot verbetering en vernieuwing, sloopt Sloopwerken Van Kessel & Zn. ziekenhuizen, scholen, verzorgingscentra en onderwijsgebouwen. Hoewel ieder project weer anders is, staat één ding vast: de omgeving mag geen gevaar lopen of hinder ondervinden van de sloopwerkzaamheden!
In de meeste sloopsituaties blijven zorg- of onderwijsinstellingen in bedrijf. Vaak slopen we kleine gebouw(delen) tussen bestaande gebouwen uit of wordt slechts een deel van een gebouw gesloopt. Simpelweg omdat het andere deel nog in gebruik is en vaak pas in een volgende fase aan de beurt komt.

Het voorkomen van overlast doet Sloopwerken Van Kessel & Zn. door maatregelen te nemen bij de bron. Bijvoorbeeld sproeien om stofoverlast te voorkomen en het knippen van beton (i.p.v. hakken) om trilling te voorkomen. Het is hierbij essentieel om voldoende en regelmatig overleg te voeren met de gebruikers. Dit laatste wordt vaak onderschat. Onze ervaring is dat een goede communicatie, resulteert in minder overlast.

Zorg en onderwijsinstellingen zijn drukke locaties. Er zijn veel fietsers, wandelaars en automobilisten. Bij scholen zijn dit vaak jongeren. Sloopwerken Van Kessel & Zn. stemt transportbewegingen van en naar het werkgebied hierop af.